Блог на Васил Тошков

SEO теория за Google, използваща реален обект

Тази статия за SEO е написана от Ангел Костадинов преди около 5 години. Изглежда тогава ме е впечатлила и съм си я запазил. Днес тя е изчезнала напълно от Интернет пространството. Пускам я, защото дори след толкова време, повечето неща в SEO-то са си същите или промените не са значителни. Изводът е, че основите на SEO не са се променили и едва ли някога ще се променят съществено, колкото и нови неща да се появяват.

SEO - теория за Google

В ерата на Google, няма собственик на сайт или експерт по SEO оптимизации, който да не се опитва да проумее структурата на алгоритъма, по-който търсачката определя ранга на всеки сайт. Преди да развия теорията си, нека първо кажем няколко думи за ранга.

Рангът всъщност е мярката, по която Google определят важността на всеки отделен сайт. Рангът е факторът, от който зависи позицията на резултата след търсене на дадена ключова дума. Рангът на един сайт не зависи от трафика към сайта. По-големия трафик не определя по-голям ранг. Рангът е комплексна величина, която се определя от сума от фактори, включващи важност на съдържанието, външни връзки към сайта, ключови думи и структура на самия сайт.

Макар и опитите да се предскаже алгоритъмът, използван от търсачката, да дават частични резултати, то цялостна завършена теория не е открита. Този факт, обаче, говори сам за себе си и можем да направим няколко извода от него.

Моята теория за алгоритъма на Google не е базирана на математически изчисления и опити да се разкрие принципът, по-който се избира ранга на дадена страница. Аз ще направя сравнение между ранга и реален обект от нашия свят – едно бебе.

Това ми дава възможност да следвам реален обект и да развивам даден сайт по модел, който ми гарантира, че няма да сбъркам.

Ето на какво базирам теорията си:

Поведението на Google за 10-те години, от които съществува, ме кара да сравня алгоритъма, макар и да не е постоянен, с раждането и съзряването на човешко бебе. Ето защо нямаме нужда да знаем алгоритъма, за да оптимизираме даден сайт, а просто да следваме развитието на бебето.

Ето няколко от основните насоки, на които се опира моята теория

Непосредствено след създаването на даден сайт, единственият, който знае за него, е собственикът му, точно както родителите спрямо бебето. Друг никой не знае, включително и Google. За да разпространи сайта си, собственикът започва да го рекламира. Първите, които научават за него, са приятелите на собственика. Възможно е те да са запознати със сайта, още преди той да се е появил официално. Google все още обаче не е запознат, защото по подразбиране Google не е приятел на собственика.

Ако собственикът е решил да запознае сайта си с Google, то следващата стъпка е да го предложи на Google, който да определи дали да го включи в своя index. По подразбиране Google обикновено включват повечето нормални сайтове, които нямат порнографско съдържание или някаква пропагандна дейност. Искам да уточним, че всичко казано до тук не се отнася за такива сайтове, защото те се третират от търсачката по различни начини.

След включването на сайта в индекса на търсачката, тя започва да следи развитието на сайта. Първоначално се хвърля бегъл поглед на основите черти на сайта, точно както приятели на семейство се запознават с новородено бебе. Познанията на бебето се определят и развиват от заобикалящата го среда. Първоначално те са оскъдни. По аналогия всеки нов сайт в началото има малък детерминиран брой страници, които се множат със скорост обратно пропорционална на възрастта на сайта.

Всяка една страница от вашия сайт, е като книга за търсачката, която тя се опитва да прочете, осмисли и синтезира. Можем да сравним броя на страниците, с броя на знанията, които натрупва едно бебе. Колкото повече знания има, толкова по-интересно е то за околните. Следователно, колкото повече страници има вашият сайт, толкова по-интересен би бил той за Google.

Някои автори са създавали теорията за т.нар "sandbox" ефект. Според тях, това е място, където Google поставят новите сайтове за неопределен период от 6 месеца до 2 години, през който период резултати от търсения за определени ключови фрази не излизат. Това обаче не е доказано. Реалността, обаче, определено говори за съществуването на такъв период, който обаче има съвсем друго значение. Преди развиването на едно бебе, никой не е запознат с неговите наклонности и умения. С дарбите, които има и които тепърва ще развива. Подобно Google не е запознат с вашият сайт. Ето защо периодът, през който не излизат резултати от търсения, е един вид възрастов филтър, който се прилага от търсачката.

През този период тя се запознава със сайта Ви. Опитва се да проумее каква е неговата същност, преди да определи важността му. Тя не се интересува от броя хора, посетили сайта Ви. Макар и да има някакви съвети за излизане от ситуацията на sandbox, то истината е, че всички тези съвети не вършат никаква работа. Единственото, което можете да направите, е да имате достатъчно търпение сайтът да съзрее и Google да проумее какви са неговите приоритети, преди да започне да го запознава с хората, търсещи дадени ключови думи.

Друго, което можете да направите, е просто да развивате сайта си. Да добавяте качествено съдържание и да ориентирате търсачката към основните приоритети на сайта и смисъла на неговото съдържание. Несъмнено определящ фактор за развитието на един човек, е компанията, в която се намира. Google също се интересуват от компанията, в която се намира Вашият сайт. Ако компанията Ви е с лоша репутация (порнографски сайтове, сайтове за спам, пропагандни сайтове), търсачката ще реши, че сайтът Ви има лошо съдържание и няма да го оцени както ви се иска.

Даже е вероятно да го включи в списък със забранени сайтове, като по този начин си гарантирате изключване от индекса на търсачката. По аналогичен начин хората не биха дали добро мнение за човек, чиито компания са престъпници и убийци. Внимателно подбирайте компанията на сайта Ви, ако желаете да постигнете добри резултати и да убедите търсачката, че предлагате качествен сайт.

Обучението на човешкото бебе е определящ фактор за качеството на неговите познания. По подобен начин, обновяването и динамиката на съдържанието на Вашия сайт е от определящо значение за Google. Стремете се винаги да обновявате (образовате) сайта си. Обучението също така зависи от учителите. Добра практика е ако имате възможност да извикате професионалист по SEO (Search Engine Optimization), който да прегледа сайта Ви и да предложи основни насоки по оптимизация. Това ще допринесе изключително много за израстването на вашия сайт. За съжаление, това са скъпи услуги и невинаги са оправдани.

В случай, обаче, че можете да си го позволите, услугите на такъв професионалист са за предпочитане. Важностите на един човек се определят от неговите дарби, от неговите виждания и стремежи. По аналогичен начин, важностите на един сайт се определя от неговите дарби. Стремете се да прилагате уникална информация на Вашия сайт. Уникалната информация ще бъде оценена повече, отколкото информацията, размножена на много места. Уникалната информация е фактор, определящ Високия ранг на сайта.

В мрежата съществуват т.нар "trusted sites" или "доверени сайтове". Това са сайтове, на които Google имат доверие и считат за добри. Запознайте Вашия сайт със такива сайтове. Ако такива сайтове сочат към Вас, то Google ще им се довери и ще реши, че Вашият сайт също е добър.

Това бяха основните насоки в моята теория. Основното, което тя дава, е реален обект (модел) – човешко бебе, който можем да следваме и имитираме, и ни гарантира, че няма да сбъркаме при SEO оптимизацията на даден сайт.

Ако развивате (отглеждате) Вашият сайт следвайки такъв модел, то резултатите ще са наистина добри и можете сами да видите резултата от усилията, които хвърляте. Все пак да не забравяме, че това е теория, а не доказан факт.

Автор: Ангел Костадинов