Блог на Васил Тошков

Как се пише прес съобщение (press release)

Прес съобщението (press release, прес релиз, прес релийз, прес рилийз) е новинарско съобщение и представлява писмено изявление за медиите. То може да съобщава голям обсег от новини: планирани събития, назначения и промени в кадровия състав, награди, нови продукти и услуги, промоции и др.

Прес рилийз съобщенията също могат да бъдат използвани за създаване на важна, значителна статия. По-вероятно е репортерите да оценят една история, ако първо получат един релийз. Той е основно средство за PR работата, такова, че всеки, който иска да използва правилния формат, трябва да го прилага.

Основни стъпки

1. Напишете заглавие

2. Напишете съдържанието на прес съобщението

Един прост метод за писане на успешно прес съобщение е да си направите списък със следните неща:

3. Задайте въпросите – Кой, Какво, Кога, Къде, Защо и Как

4. Включете информация за компанията

Когато журналист избира вашия прес релийз за определен материал, той/тя биха логично посочили вашата компания в статията. Журналистите могат да вземат информацията за компанията от тази секция.

5. Свържете всичко заедно

Осигурете някакви допълнителни информационни линкове, които ще подпомогнат вашето прес съобщение.

6. Добавете допълнителна информация за контакт

Ако вашето съобщение е важно, журналистите със сигурност биха потърсили допълнителна информация за компанията и биха искали да интервюират ключови хора от нея.

7. Отбележете края на прес рилийза с три # символа

Символите трябва да са центрирани точно под последния ред на вашето съобщение. Това е журналистически формат.

Полезни съвети

Предупреждения