Блог на Васил Тошков

Всичко за купуването на връзки

Каквото и да си говорим - професионалната SEO оптимизация не може да мине без закупуването на някоя и друга връзка. В ниско конкурентни ниши може и да не се купуват връзки при SEO, особено когато сайтовете са на български. Но при оптимизацията на един англоезичен сайт в конкурентна ниша, примерно като bulgarian properties е немислимо да тръгваме без бюджет, определен специално за връзки.

Връзките разделям главно на два вида - силни и слаби връзки. Под силни връзки имам предвид връзки, които са от страници с ранг, примерно над 3 и не са в supplemental results. Те от своя страна се делят на два вида: връзки само от главната страница на определен ресурс и връзки от всички страници на определен ресурс. Вторият вариант връзки естествено са за предпочитане.

Лесно изглежда да оптимизираме само със силни връзки - закупуваме примерно 20 връзки с ранг 4 и сме готови. Подобен подход обаче не е особено ефективен, защото най-малкото изглежда неестествен от гледище на търсачките. Затова е необходимо при SEO оптимизацията на един проект да се набавят и достатъчно слаби връзки, за да изглежда процесът естествен.

Слабите връзки обаче са нож с две остриета, защото изискват голямо количество, което означава повече тестове за качеството на връзката, следователно повече време. Важно е страницата, от която ще придобиваме връзката да е индексирана от Google и да не е в supplemental results. Плюс е, ако тази страница има ранг, различен от нула и достатъчно текстово съдържание.

Важно е около връзката да има достатъчно текст, който текст да е свързан с ключовите думи на сайта, който линкваме. На подобен принцип работят директориите, които дават и/или продават връзки. Но при тях самата структура се разпознава като директория с цел SEO от Google и изкуствено се понижава тежестта на съответната връзка. Затова са необходими много връзки, за да се постигне ефект.

Ключов момент в SEO-то е връзките към даден ресурс да са с подходящ anchor текст, но е важно този текст да не е еднакъв за всички връзки. Трябва всичко да изглежда натурално, затова, когато регистрирате по директории или купувате връзки от тях - сменяйте текстовете на всеки примерно 10-50 регистрации, за да извлечете максимална полза от процеса. Примерно "bulgarian properties", "bulgaria property"...

При закупуването на връзки от даден ресурс е важна и дълбочината на страницата от която купуваме връзка. Колкото по-малка е тази дълбочина, тоест страницата е на по-ниско ниво от главната, толкова повече ранг ще стигне до нея и толкова повече тежест ще получи Вашата връзка. Изключение правят ресурсите, които имат вътрешни връзки към страниците си, но те са малко.

Важен момент при купуването на връзки е и колко връзки има на страницата, от която купувате такава. Google чете първите 100 връзки от дадена страница и игнорира останалите. Затова е разумно, ако примерно страницата, от която купувате връзка има от 10 до 30 изходящи връзки. Важно е и всяка връзка да има достатъчно текст около себе си и страницата да е на определена тематика.

Директориите стават все по-неподходящи за SEO поради големия натиск и дискриминация от страна на Google. Затова е по-ефективно да се купуват връзки от сайтове, които нямат структура, наподобяваща директория. Такива сайтове са блоговете, порталите, разни справочници и други. Ако купувате връзка, която ще се намира в секция "blogroll" или "партньори" е добре да се уверите, че броят на струпаните връзки е ограничен и няма да бъде повече от 10.

Колкото по-голямо е едно струпване на връзки, толкова SEO тежестта им намалява. Това намаляване не се дължи само на разпределението на тежестта между връзките. То се дължи на неестествения изглед на самата схема. Всяко едно подобно струпване си има граница, след която това нещо се причислява от търсачката като "линк ферма" и тежестта му намалява драстично.

И накрая, но не и по значение - старайте се да купувате връзки от тематични за Вашия сайт ресурси. Убедете се, че страницата, от която купувате връзка, съдържа поне веднъж като текст anchor текста на връзката. Това е много важен момент и без него тежестта на връзката се губи наполовина. Също така не поставяйте обратна връзка към страницата от която се купили такава.