Блог на Васил Тошков

Данъчна промяна в AdWords за България

Вижте каква приятна изненада са ни приготвили Google Adwords. Всички профили се категоризират за бизнес цели. Просто така е по-лесно и им е по-изгодно. От цялата работа губят рекламодателите. Поне SEO-то като алтернативна реклама печели точки. И аз какво да направя, като си рекламирам личния SEO блог, която не е комерсиален и няма бизнес цели? Писах им, да видим дали ще ми сменят статуса.

Уважаеми рекламодателю в AdWords,

Както може би вече знаете, на 1 януари 2007 г. България и Румъния официално станаха членки на Европейския съюз (ЕС). Въз основа на това начинът, по който "Google Ireland" ООД издава фактури на българските и румънските рекламодатели в AdWords, се промени. Въпреки че тази промяна не бе въведена при самото присъединяване на двете държави към ЕС, тя вече е реализирана.

I. В какво се изразява тази промяна за мен?

"Google Ireland" ООД е ирландска компания, ръководена съобразно законодателството на Ирландия. Това означава, че за целите на данъчното отчитане всички рекламодатели от ЕС в AdWords трябва да бъдат категоризирани като извършващи рекламна дейност за бизнес цели или за лична употреба. Категоризирахме профила Ви като използван за бизнес цели.

II. Защо за бизнес цели?

След проверка, извършена през 2007 г. от ирландските данъчни служби – Ирландската агенция за приходите, бе счетено, че рекламната дейност на по-голямата част от рекламодателите в нашата програма AdWords е с бизнес цели. По тази причина категоризирахме всички съществуващи при нас български и румънски профили като "бизнес профили".

III. Как точно ме засяга това?

Вече носите отговорност за заплащане на данък върху добавената стойност (ДДС) на местната си данъчна служба съобразно ставката на Вашата държава. За повече информация относно това, моля, свържете се с местната данъчна служба.

Освен това, моля, попълнете своето бизнес име, адрес и данъчен номер в профила си в AdWords на страницата "Предпочитания за фактуриране" (в раздела "Моят профил"). По този начин Вашият данъчен номер, ако имате такъв, ще бъде отбелязван върху издаваните Ви фактури отсега нататък.

Ако не приемате категоризирането на профила си като "бизнес" и смятате, че използването на Google AdWords не Ви носи никакви икономически облаги, трябва да се свържете с екипа за поддръжка на програмата на адрес adwords-bg@google.com, така че данъчният Ви статут да бъде променен. След като направите това, ДДС ще бъде автоматично начисляван върху разходите Ви в AdWords съгласно ирландската ставка от 21,5%.

IV. Нови профили

При регистрирането на нов профил в AdWords българските и румънските клиенти ще бъдат помолени да посочат дали ще го използват за бизнес цели.